Jumat, 06 September 2013

KATA KATA BIJAK USTMAN BIN AFFAN •*¨*•♫♪。 ✿*KATA BIJAK UTSMAN BIN AFFAN SAHABAT NABI •*¨*•♫♪。 ✿*


Saya heran kepada orang yang mengetahui adanya neraka, namun ia malah berbuat dosa.

Saya heran kepada orang yang telah meyakini adanya Surga, namun ia bersenang-senang dengan dunia.

Saya heran kepada orang yang mengetahui setan sebagai musuh, namun ia menaati ajakannya.”

Aku heran melihat orang yang sudah tahu bahawa dunia akan binasa, tetapi masih mencintainya.

Tidaklah seseorang menyembunyikan sesuatu, melainkan Allah akan menampakkannya melalui raut mukanya dan ketergelinciran mulutnya.

Aku heran melihat orang yang sudah tahu bahawa dia akan mati, tetapi masih ketawa.

”Saya heran kepada orang yang tahu akan datangnya mati, namun ia tertawa.

Saya heran kepada orang yang tahu bahwa dunia ini akan rusak, namun ia menyukainya.

Saya heran kepada orang yang tahu bahwa semua urusan itu berjalan sesuai keputusan Allah Subhanahu Wa Ta’ala, namun ia masih bingung karena urusan itu terkadang terlewati.

Saya heran kepada orang yang telah mengetahui adanya hisab, namun ia berlomba-lomba mengumpulkan harta.

Aku heran melihat orang yang sudah tahu bahawa semua perkara terjadi menurut takdir, tetapi masih bersedih kerana kehilangan sesuatu.

Aku heran melihat orang yang sudah tahu bahawa di akhirat ada perhitungan, tetapi masih sibuk mengumpulkan harta.

Aku heran melihat orang yang sudah kenal dengan neraka, tetapi masih melakukan dosa.

Aku heran melihat orang yang sudah mengenal Allah dengan yakin, tetapi masih mengingat selainNya.

Aku heran melihat orang yang sudah mengenal syaitan sebagai musuhnya, tetapi masih mahu mematuhinya.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : KATA KATA BIJAK USTMAN BIN AFFAN •*¨*•♫♪。 ✿*